Master Palm Pneumatic Veľkoobchodné uhlové vzduchové rezacie nástroje

Pneumatické priemyselné uhlové vzduchové rezacie nástroje Master Palm vyrába spoločnosť Master Air Tool ako výrobca vzduchových rezacích nástrojov s certifikáciou ISO 9001:2015 so zhodou CE pre všetky vzduchové rezacie nástroje a vzduchové píly.

Naše priemyselné uhlové vzduchové rezacie nástroje majú viacbodový nastaviteľný chrómový kryt na ochranu alebo vytvárajú inline vertikálny uhlový rezací vzduchový nástroj.

Dostupné v 90-stupňových modeloch s pravým uhlom, s mini krytom alebo predĺženým hriadeľom pre úlohy s rozšíreným dosahom. Používatelia si môžu vybrať medzi 2", 3" až 4" uhlom rezanými pneumatickými nástrojmi. Predĺžené hriadele sú dostupné aj pri modeloch s 3" predĺženým hriadeľom, 5" predĺženým hriadeľom a 7" predĺženým hriadeľom.