Registrace záruky na produkt

Abychom zajistili, že můžeme dodržet vaši záruku. Zaregistrujte svůj produkt online. Jakékoli produkty zakoupené od neautorizovaných distributorů nebo autorizovaných distributorů, kteří prodali položku mimo své území, je záruka automaticky zrušena.